Katılım

Aktif katılım: Bu kategori sayılarla sınırlıdır. Fiyatı 140 € ,fiyata dahil olanlar: Üç farklı öğretmen ile  her biri 30 dakika süreli masterclass. Tüm dersleri izleme, seminerler, 8 Konser bileti ve öğretmenlerin imzaladığı katılım sertifikası.

Pasif Katılım: Fiyatı 70 €, fiyata dahil olanlar: Tüm dersleri izleme, seminerler, 8 Konser bileti ve katılım sertifikası.

Festival Solistleri Yarışması: Yarışma sonucunda seçilecek 3 solist gelecek seneki festivalimizde yer alacak ve birer resital vereceklerdir, detaylı bilgi için tıklayın.

Genel Bilgi-Anlaşmanın Şartları: Form eksiksiz olarak doldurulucaktır. Aktif katılımcılar, formda yer alan öğretmen seçeneklerini tercih sırasına göre 1-6 arasında sıralayacaklardır.Başvuru önceliğine bakılarak, tercih sıralamasından, 3 farklı öğretmenin dersi katılımcıya rezerve edilecektir.  Gelen formlar festival komitesi tarafından değerlendirilecek ve katılımcılar bir e-mail ile bilgilendirilecektir. Aktif katılım sınırlı sayıda olduğu için, başvuruların kısa zamanda yapılması tavsiye olunur. Konaklama yapmak isteyen katılımcılar otel rezervasyonlarını bireysel olarak yapacaklardır, konaklama için tıklayın. Her hangi bir sebeple, 15 Mart 2017’ye kadar yapılacak iptalde, festival katılım ücretinin %50 si geri ödenir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri ödeme yapılmaz. Son katılım tarihi 20 Nisan 2016.

Anlaşmanın şartlarını kabul ettiğinizde “Kayıt Formu” sayfasına yönlendirileceksiniz.

Kabul Ediyorum